Serviceaftale på TV-Bredbånd


Mit Tele tilbyder en serviceaftale på fejlretning af din TV-Bredbåndsforbindelse. Yderligere så skal denne serviceaftale kombineres med en serviceaftale på bredbånd samt bredbåndstelefoni. Du kan derfor ikke frafælge serviceaftale på bredbånd hvis du ønsker en serviceaftale på TV.

Serviceaftale TV (Hverdage 08-16)

Serviceaftale på TV Hverdag 8-16 er en serviceaftale, som giver udvidet service i forbindelse med fejlretning af din TV-forbindelse samt bredbåndsforbindelse. Fejlretningen påbegyndes remote senest 5 arbejdstimer efter, at fejlmeldingen er modtaget. Fejlretningen foregår på hverdage (mandag-fredag) i tidsrummet kl. 8.00-16.00.

Sammen med din serviceaftale på TV-Bredbånd får du også en serviceaftale på Bredbånd og Fastnet inden for samme tidsperiode.

TV Bredbånd, Bredbånd og Fastnet/Bredbåndstelefoni

Hverdage
8-16

Arbejdsdage

Man - Fre

Arbejdstimer

8.00 - 16.00

Reaktionstid 1)
Major Fejl

1 arbejdstime

Reaktionstid 1)
Minor Fejl

5 arbejdstimer

Fejlmelding

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Max afhjælpningstid 2)
Major

11 timer

Max afhjælpningstid 2)
Minor

Næste arbejdsdag

Pris pr. måned

99,00 kr.

Fejlretning udføres på:

TV-Bredbånd
Bredbånd
Fastnet/Bredbåndstelefoni

Arbejdsdage: De dage der udføres arbejde på serviceopgaven.
Serviceperiode/arbejdstimer: Tidsinterval hvor vi er forpligtet til at rette fejlen.
1) Reaktionstid: Den tid der går fra fejl indmeldes til fejlvisitering påbegyndes.
2) Max fejlafhjælpningstid: Den maksimale afhjælpningstid for en given fejl.

Bestil Serviceaftale

Du kan bestille en serviceaftale til din fastnetforbindelse ved at kontakte kundeservice på 7023 0600 

Læs de særskilte aftalevilkår tilknyttet denne Serviceaftale her

 


Fremhævet vilkår

Det er desværre ikke muligt at tegne Serviceaftaler på øer der ikke er landfaste, eller øer der ikke har en fastboende tekniker. Det er desuden ikke muligt at tegne en Serviceaftale i fejlmeldeøjeblikket, så den pågældende fejl er dækket af den nytegnede Serviceaftale.

I visse situationer, kan Mit Tele ikke fejlrette som følge af forhold uden for Mit Teles kontrol. Disse situationer omfatter bl.a. følgende:

A. Særlige fysiske forhold, der besværliggør eller umuliggør Mit Teles fejlretning,
B. Alvorlige kabelfejl og andre alvorlige fejl i anlæg og installationer, som omfatter flere kunder, og hvor det ikke er praktisk muligt at fremskynde fejlafhjælpning f.eks. ved at indsætte flere ressourcer,
C. Forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, behov for ekspropriation, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv.),
D. Situationer omfattet af force majeure,
E. Svigt i leveringer fra leverandører,
F: Fejl, som skyldes produktionsfejl eller lignende i udstyr, hardware og/eller software, og som forekommer i alle produkter af samme produktionsserie, og hvor fejlen derfor eskaleres til leverandøren.
G: Fejlretning af alvorlige fejl, der omfatter mange kunder
Alvorlige fejl i TDC's anlæg og installationer, som omfatter mange kunder, fejlrettes altid hurtigst muligt og uafbrudt af TDC, indtil fejlen er afhjulpet.
H: Service på ikke brofaste øer foruden Bornholm

Mit Tele tilbyder ikke udvidet fejlretningsservice, og der kan ikke tegnes serviceaftaler for tjenester, der leveres til installationsadresser på ikke-brofaste øer i Danmark foruden Bornholm.
Hvis sådan serviceaftale fejlagtigt er særskilt indgået, er aftalen ugyldig, og Kunden er berettiget til at få tilbagebetalt abonnementsafgiften for serviceaftalen for hele aftaleperioden.

Alle priser er pr. måned og inkl. moms samt gældende pr. 15. december 2011.