Sådan bruger og beskytter vi data

Her på siden kan du bl.a. læse mere om, hvilke typer af data vi indsamler, hvordan vi indsamler, anvender og beskytter den.


Data er i denne sammenhæng personoplysninger, vi har om dig, og som vi bruger, når vi skal opfylde og administrere din aftale hos os.

I vores persondatainformation får du svar på disse spørgsmål:

HVILKE TYPER AF DATA INDSAMLER VI?

VI REGISTRERER FEM TYPER AF DATA:

1. indholdet af en kommunikation
2. trafikdata
3. lokaliseringsdata
4. sensitive data
5. almindelige personoplysninger.


HVAD INDEHOLDER DE FEM TYPER AF DATA?

 1. For at kunne levere indholdet af en kommunikation, som fx en SMS, er vi nødt til behandle data om den. At vi behandler indholdet i en kommunikation betyder ikke, at vi ser indholdet. Vi behandler denne data i op til fem dage, før vi sletter den. Indholdet er krypteret i vores systemer, og der er meget få medarbejdere, som er i kontakt med denne type data.
 2. Trafikdata er data, vi behandler for at overføre kommunikation i elektroniske netværk og tage os af din betaling for den.
 3. Lokaliseringsdata angiver den geografiske placering af det udstyr, du bruger på netværket.
 4. Sensitiv data er særlige følsomme persondata om dig, og dem behandler vi kun yderst sjældent. Det kan dog ske, at fx medlemmer af en fagforening har indgået en rabataftale med en brugsforening og derfor får rabat hos os. Her kommer vi til at behandle data om medlemskab af fagforeningen, og det bliver kategoriseret som sensitiv data.
 5. Når vi leverer en tjenesteydelse og administrerer din aftale hos os, registrerer vi en række almindeligepersonoplysninger om dig, fx dit navn, CPR-nr., adresse, telefonnummer og din e-mailadresse. Disse oplysninger har du selv oplyst ved oprettelsen af dit nuværende abonnement, ved at give samtykke eller ved at oprette dig som bruger på selvbetjeningen.

Vi vedligeholder løbende data, fx om din adresse ved hjælp af opslag i CPR-registeret.

 

HVORDAN INDSAMLER VI DATA?


Vi indsamler og behandler data som:

 • du selv afgiver, når du bliver kunde hos os, og når du kommunikerer med os. Det kan fx være, når du opretter et abonnement, kontakter os for at få informationer, eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • skabes, når du bruger vores tjenester. Eksempelvis når du bruger vores hjemmeside, ringer, sender en sms, skriver en e-mail eller ser tv.
 • vi henter fra andre steder. Det kan fx være fra offentligt tilgængelige personregistre til kreditvurdering og andre operatører og samarbejdspartnere.
 • kommer fra vores hjemmesider gennem cookies, som indsamler oplysninger på og fra din webbrowser.

Hvilken information vi indsamler, afhænger af hvilke af vores tjenester du bruger.

 

HVAD BRUGER VI DATA TIL?


Vi behandler kun dine data, når det er nødvendigt, og når det sker af en af disse fire grunde:

 1. Når vi skal opfylde og administrere din aftale med os.
 2. Når vi har pligt til det ifølge lovgivningen.
 3. Når du har givet os samtykke til det.
 4. Når vi har en legitim interesse i det.

Her er et par eksempler, der viser af hvilken grund og til hvilket formål, vi behandler dine data.

 

For at levere vores tjenester til dig

Formål:

Vi behandler data for at identificere dig som kunde eller bruger, for at håndtere og levere dine ordrer og for at levere vores kommunikationstjenester. Det kan fx være for at sikre, at du kan ringe, sms'e eller maile til andre. Vi behandler også data, når vi opkræver betaling for de tjenester, du bruger, for at håndtere dine regninger og indbetalinger, til at indhente kreditoplysninger, for at rette fejl og håndtere andre hændelser, klager og reklamationer.

Grund:

Når vi skal opfylde og administrere din aftale med os.

 

For at kommunikere med dig om vores tjenester

Formål:

Vi behandler også data om dig, når vi kommunikerer med dig på andre måder. Det kan fx være, når vi sender information og er i kontakt med dig om spørgsmål til vores tjenester. Når du ringer til vores kundeservice, kan vi optage opkaldet. Hvis du chatter med vores kundeservice, kan vi analysere beskederne. Det gør vi for at uddanne vores medarbejdere og forbedre vores svar og måde at arbejde på for at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Grund:

Når vi har en legitim interesse i at behandle dine data, og du har givet samtykke til det.

 

For at udvikle vores tjenester

Formål:

Vi behandler data for at udvikle og administrere vores virksomhed, tjenester, netværk og processer. I den forbindelse kan vi lave statistikker og analyser af kundedata, hvis vi har brug for det.

Grund:
Når vi har en legitim interesse i at behandle dine data, og du har givet samtykke til det.

 

For at sende direkte markedsføring

Formål:
Vi behandler forskellige typer af data for at markedsføre vores produkter og tjenester direkte til dig. Du kan modtage vores markedsføring via fx brev, telefon, sms eller e-mail. I den forbindelse kan vi lave statistikker og analyser, hvis vi har brug for det.

Grund:
Når vi har en legitim interesse i at behandle dine data, og du har givet samtykke til det.

 

For at sikre informationer og forhindre misbrug af tjenester

Formål:
Vi behandler data for at opdage og forhindre ulovlig brug eller misbrug af vores netværk og tjenester og andre handlinger, som overtræder vores servicevilkår. Vi behandler også data for at opdage og forhindre bedrageri, virusangreb og lignende.

Grund:
Når vi skal opfylde og administrere vores aftale, har pligt til det ifølge lovgivningen og har en legitim interesse i at behandle dine data.

 

For at overholde lovgivningen

Formål:
Vi behandler dine data for at kunne opfylde de forpligtelser, vi har ifølge lovgivningen. Det kan fx være logningsreglerne, der kræver, at teleselskaber indsamler oplysninger om deres kunder et år tilbage i tiden.

Grund:
Når vi har pligt til det ifølge lovgivningen.

 

HVOR LÆNGE GEMMER VI DATA?

Vi gemmer data, så længe som det er nødvendigt. Visse data sletter vi med det samme, andre gemmer vi i kortere eller længere tid, afhængig af hvad dataene skal bruges til, og hvilke forpligtelser vi har ifølge lovgivningen.

Vi gemmer dine almindelige kundedata, så længe du er kunde hos os. Det gør vi for at kunne opfylde og administrere aftalen med dig. Hvis vores aftale stopper, gemmer vi data om dig på denne måde:

Almindelige kundedata fx CPR-nummer behandler vi i henhold til bogføringsloven med henblik på regnskab i 5 år samt løbende år.

Mit Tele behandler trafikdata til afregning og dokumentation af forbrug af Mit Teles tjenester i op til 3 år i medfør af forældelsesloven.

Mit Tele er i henhold til logningsbekendtgørelsens regler forpligtet til behandle visse typer af oplysninger om tekniske teledata/trafik i 1 år. 

 

HVEM GIVER VI DATA VIDERE TIL?


Vi videregiver i nogle tilfælde data om dig, når vi administrerer, opretter og opfylder vores aftale med dig og overholder de forpligtelser, vi har ifølge lovgivningen.

Vi deler fx dine data i forbindelse med nummeroplysningstjenester, kreditvurdering, inddrivelse, vedligeholdelse af vores it-systemer, anmodning fra politiet, pålæg fra domstole og myndigheder og redningstjenester som alarm 112-opkald.

Vi deler også data med andre teleoperatører eller tjenesteudbydere, når du ringer til en modtager i en anden operatørs netværk for at kunne levere tjenesten til dig - fx ved internationale opkald.

Har du givet dit samtykke, kan vi også videregive din data til virksomheder, organisationer og personer uden for Mit Tele, fx for at få en kreditvurdering.

Vi kan også videregive data til en underleverandør, som fx skal vedligeholde vores it-systemer eller hjælpe med at levere en af vores ydelser og derfor har adgang til data. At vi videregiver data er altså ikke ensbetydende med, at dine konkrete data er videregivet, men at der teoretisk er adgang til dine data.

De partnere og underleverandører, som vi videregiver data til, har alle underskrevet en databehandleraftale og/eller en fortrolighedserklæring med os. De giver dig den samme sikkerhed, som hvis det var os, som behandlede dine data. Ingen af vores partnere og underleverandører må bruge data om dig til andet end at levere tjenesten, som det står i vores vilkår.

 

OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE


Nogle leverandører kan have en del af deres virksomhed i lande uden for Danmark eller EU/EØS, det vil sige i såkaldte tredjelande. Hvis vi, for at kunne levere en tjeneste til dig, skal overføre dine data til en leverandør i et tredjeland, sørger vi for, at sikkerheden er i orden og sikrer os, at den overførte data bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen. Der findes en række tredjelande, som EU-kommissionen har vurderet opfylder det krævede niveau for den beskyttelse af personfølsomme oplysninger, og som vi derfor sikkert kan overføre data til. I andre tilfælde indgår vi aftaler med vores leverandører om, at de skal bruge klausuler, som EU-kommissionen har godkendt til at beskytte persondata.

EU-kommissionens liste over godkendte tredjelande finder du  her.
Datatilsynets side om overførsel af data til tredjelande finder du  her.

Har du givet dit samtykke, kan vi også i andre tilfælde videregive din data til virksomheder, organisationer og personer uden for Mit Tele, fx nummeroplysningsvirksomheder.

 

HVORDAN BESKYTTER VI DATA?


Vi arbejder konstant på at beskytte dine data bedst muligt. I vores arbejde med sikkerhed beskytter vi blandt andet personer, information, it-infrastruktur, interne og offentlige netværk, kontorbygninger og tekniske faciliteter.

Vi lægger særlig vægt på sikkerheden omkring informationer, så vi forebygger og forhindrer, at data uretmæssigt spredes til tredjeparter eller går tabt. Vi giver kun adgang til dine data til dem, som har brug for det for at kunne udføre deres arbejde. Vi krypterer data med alment anerkendte og sikre metoder til kryptering og arbejder løbende med at bekæmpe spam og vira i vores netværk.

Vi gemmer data, så længe som det er nødvendigt. Visse data sletter vi med det samme, andre gemmer vi i kortere eller længere tid, afhængig af hvad dataene skal bruges til, og hvilke forpligtelser vi har ifølge lovgivningen.

 

 

 

GÅ TIL OVERSIGTEN OVER PRIVATLIVSINFORMATION - KLIK HER