Dine rettigheder

Når du er kunde hos os, har du ret til at vide, hvordan vi bruger dine data, og hvad vi bruger dem til. Det betyder, at du altid kan få at vide, hvorfor vi behandler dine data, hvor lang tid vi behandler dem, hvem der behandler dem, og hvad konsekvenserne af behandlingen er.


Her kan du få overblik over dine rettigheder:

 

DIN RET TIL FÅ INDSIGT I DATA

Du kan gratis bede om at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Det gør du ved at henvende dig til vores kundepleje på klagenaevn@mittele.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.  Hvis vi ikke kan opfylde dine ønsker, sender vi dig en besvarelse med en tydelig beskrivelse af årsagen.

Her finder du kontaktoplysninger, hvis du vil have indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

 

DIN RET TIL AT FÅ RETTET DATA

Vi vil gerne sikre os, at vores data om dig er korrekte. Derfor har du ret til at supplere med manglende og relevante data. Mener du ikke, at vores data om dig er korrekte, kan du bede om at få dem rettet.

Når dine data er rettet, informerer vi dem, vi har givet data videre til, om, at de er blevet rettet. Dog kun hvis det er praktisk muligt og ikke kræver en alt for omfattende indsats. Hvis du ønsker det, informerer vi dig også om, hvem rettelsen er givet videre til.

Find kontaktoplysninger.

 

DIN RET TIL AT FÅ SLETTET DATA

Vi gemmer data, så længe som det er nødvendigt. Visse data sletter vi med det samme, andre gemmer vi i kortere eller længere tid, afhængig af hvad dataene skal bruges til, og hvilke forpligtelser vi har ifølge lovgivningen.

Vi gemmer dine almindelige kundedata, så længe du er kunde hos os. Det gør vi for at kunne opfylde og administrere aftalen med dig. Hvis vores aftale stopper, gemmer vi data om dig på denne måde:

Almindelige kundedata fx CPR-nummer behandler vi i henhold til bogføringsloven med henblik på regnskab i 5 år samt løbende år.

Mit Tele behandler trafikdata til afregning og dokumentation af forbrug af Mit Teles tjenester i op til 3 år i medfør af forældelsesloven.

Mit Tele er i henhold til logningsbekendtgørelsens regler forpligtet til behandle visse typer af oplysninger om tekniske teledata/trafik i 1 år.

 

Vi gemmer oplysninger om regninger og betaling så længe, som vi skal ifølge lovgivningen, fx regnskabsloven eller forældelsesloven.

Som kunde kan du bede om at få data slettet, hvis en af disse betingelser er opfyldt:

  • Hvis data ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet og brugt til.
  • Hvis brugen af data kun sker på baggrund af dit samtykke, og du tilbagekalder dette.
  • Hvis du modsætter dig brugen af data, og vi ikke har legitime grunde, der vejer tungere end dine.
  • Hvis vi ikke behandler data i overensstemmelse med reglerne.
  • Hvis vi skal slette data for at overholde vores juridisk forpligtelser.

Find kontaktoplysninger.

 

DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data. I et sådant tilfælde skal du beskrive præcis, hvilken behandling af data du gør indsigelse mod. Hvis vi vurderer, at vi alligevel vil fortsætte med at behandle den berørte data, skal vi kunne påvise, at der er interesser, der vejer tungere end dine ønsker.

Find kontaktoplysninger.

 

DIN RET TIL AT BEGRÆNSE BEHANDLINGEN AF DATA

Bemærk: Denne regel træder i kraft den 25. maj 2018.

Du har ret til at bede om, at vi midlertidigt begrænser behandlingen af dine data. Vi kan begrænse behandlingen af din data i disse situationer:

  • Hvis du mener, at dine data er forkerte, kan du bede om, at vi begrænser behandlingen af dine data, mens undersøgelsen er i gang hos os.
  • Hvis du har brug for dine data til at bestemme, håndhæve eller forsvare juridiske krav, selvom vi ikke længere behøver dine data.

Hvis vi begrænser behandlingen af dine data midlertidigt, informerer vi dem, vi har videregivet dataene til, om, at brugen er midlertidigt begrænset. Dog kun hvis det er praktisk muligt og ikke kræver en alt for omfattende indsats.

 

DIN RET TIL AT FÅ OVERFØRT DINE DATA

Bemærk: Denne regel træder i kraft den 25. maj 2018.

Du har ret til at få adgang til de data, som du selv har givet til os, hvis du vil bruge dem til et andet formål. Det kaldes at portere data. Du kan fx flytte dine data til en anden operatør, dataansvarlig eller et andet it-miljø.

Dette gælder, når du har givet samtykke til databehandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan levere de tjenester til dig, vi har aftalt. Du har dog ikke ret til at flytte dine data, hvis vi behandler dem, fordi vi har vurderet, at der er vigtige grunde til det, kaldet interesseafvejning, eller hvis vi har juridiske forpligtelser til det.

Find kontaktoplysninger.

 

DINE MULIGHEDER FOR AT KLAGE

Hvis du mener, at vi behandler dine data i strid med reglerne, skal du kontakte os hurtigst muligt. Du kan kontakte os her:

Find kontaktoplysninger.

Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, og ønsker du at klage til en offentlig myndighed, kan du klage til Datatilsynet via datatilsynet.dk.

 

DIN MULIGHED FOR AT SØGE ERSTATNING


Hvis du mener, at du har lidt skade, fordi vi har behandlet dine data i strid med den gældende lovgivningen, gælder dansk rets almindelige regler for at søge erstatning.

Du kan i disse tilfælde kontakte os her:

Find kontaktoplysninger.

Kan vi ikke blive enige, bliver spørgsmålet om erstatning afgjort ved de almindelige domstole.

 

GÅ TIL OVERSIGTEN OVER PRIVATLIVSINFORMATION - KLIK HER