Dækning og hastighed

Data handler om frihed og fart.


Vi anvender Telia's netværk, som giver adgang til masser af frihed og fart.


Om Netværket

Telia's netværk, anvender fire teknologier, som er vist nedenfor.

Netværk er vist med den forventet hastighed (ved udendørs brug).

  • 4G med forventet hastighed på: Download: 17-71 Mbit/s, Upload 5-43Mbit/s (ved udendørs brug)
  • 3G med forventet hastighed på: Download: 1-6 Mbit/s, Upload 0,5-1 Mbit/s (ved udendørs brug)
  • EDGE:150 kbit/s
  • GPRS op til 30-40 Kbit/s

Det hurtigste netværk er 4G, som efterhånden dækker de fleste danske byer. Hvis du befinder dig et sted udenfor 4G dækning vil du automatisk slå over på 3G og hvis dette ikke fanger an kommer du automatisk over på det tilgængelige mobilnet (GSM net).

 

Forhold der kan have indflydelse på hastigheden

Når du anvender data kan hastigheden variere. Du vil opleve at hastigheden variere i forhold til hvad du teoretisk vil kunne opnå. De oplyste hastigheder er teoretiske, dvs. den maksimale hastighed, som netværket kan levere, under optimale forhold. Der er flere faktorer, som kan forstyrre og dæmpe signalet, så den reelle hastighed er lavere end den teoretiske.
Forhold der har indflydelse på signalet: 

  • Skove og større bakker kan dæmpe signalet fra sendemasten.
  • Bygninger med meget beton, metal eller energiglas kan dæmpe signalet fra sendemasten.
  • Signalstyrken og dermed hastigheden på nettet er afhængig af afstanden til sendemasten.
  • Hastigheden på nettet påvirkes af antallet af brugere på den samme sendemast.

 

Kontakt Mit Tele

Vil du vide mere om netværket og dets muligheder kan du kontakte vores kundeservice på 7023 0600.