Mere om Mobilbetaling


Betaling med din mobil

Mobilbetaling er betaling for udvalgte tjenester og fysiske varer via mobiltelefonen.

I en del år har det været muligt at købe ringetoner, spil, baggrundsbilleder, tv-afstemninger m.v. via mobiltelefonen. Mobilbetaling går skridtet videre og vil på sigt omfatte mange andre områder f.eks. bus- og biografbilletter, automat- og internetkøb.

Som udgangspunkt er dit mobilabonnement automatisk åbnet for mobilbetaling. Ønsker du at spærre for mobilbetaling, kan du kontakte kundeservice på 7023 0600. 

Sådan fungerer mobilbetaling

Mobilbetaling er et sms-baseret system, der fungerer på samme måde, som når du bestiller indhold til mobiltelefonen f.eks. et spil eller et musiknummer. Med mobilbetaling er det nu muligt at købe fysiske produkter.

Eksempel: Du står foran en sodavandsautomat, der tager imod mobil betaling. Du følger instruktionen på automaten og sender en sms f.eks. med teksten "soda3922" til 1231, og så dumper den sodavand, du har valgt ud af automaten. Beløbet trækkes bagefter på din mobilregning.

Ved mobilbetaling for større beløb vil du typisk først få en accept-sms inden købet gennemføres. Der kan være variationer afhængigt af betalingssituationen.

Det kan du købe med mobilbetaling

I starten af 2009 var det være ret få varer og tjenester, som kunne betales med mobiltelefonen. Som tiden går, er det udbuddet af tjenester og varer, man kan betale med mobiltelefonen blevet større.

Kom igang med mobilbetaling

Mobilbetaling kræver ingen tilmelding, men har du tidligere valgt at spærre for tillægstakserede tjenester skal du ophæve denne spærring.

Du kan fjerne spærringen ved at ringe til kundeservice på 7023 0600.

Det koster ikke noget at blive åbnet eller spærret for sms tjenester/mobilbetaling.

Det koster mobilbetaling

Som med andre elektroniske betalingsformer betaler du et mindre tillæg for at kunne bruge en hurtig og bekvem betalingsform.

Prisen vil typisk være på niveau med gebyrer for betalingskort transaktioner. Prisen er afhængig af beløbsstørrelsen og den tjeneste eller de varer, du betaler med mobiltelefonen. I nogle tilfælde vil gebyret for betalingen blive oplyst direkte, og i andre tilfælde vil det være indregnet i prisen for varen eller tjenesteydelsen.

Bemærk at der desuden kan være yderligere omkostninger for datatrafikken, hvis du går på det mobile internet i forbindelse med købsforløbet. Der er en beløbsgrænse for hvert køb på 225 kr.

Sikkerhed og mobilbetaling

Mobiltelefoner og netværk er generelt meget sikkert.
Det er desuden altid en god ide at bruge en pinkode for at åbne din mobiltelefon. Bemærk, at du ikke hæfter for andres uberettigede anvendelse af dit SIM-kort som betalingsmiddel, med mindre du udviser groft uagtsom eller forsætlig adfærd i forbindelse med misbruget.
Ydermere vil den enkelte mobilbetalingsløsning være omfattet af en række ekstra misbrugs- og sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis mobilen ikke er slukket og spærret med pinkode kan en tyv i princippet købe varer og tjenester. Du hæfter dog ikke for andres uberettigede anvendelse af dit SIM-kort som betalingsmiddel, med mindre du udviser groft uagtsom eller forsætlig adfærd i forbindelse med misbruget.

Det er desuden altid en god ide at anvende en pinkode for at åbne din mobiltelefon.

Fejl med mobilbetaling

Hvis du oplever, at du får et andet produkt end det, du bestilte, skal du rette direkte henvendelse til den butik eller tjenesteudbyder, hvor du købt varen. Mit Tele formidler kun selve betalingen. Har du spørgsmål omkring din mobilregning, kan du kontakte Mit Tele kundeservice på 7023 0600.

Spærring af mobilbetaling

Du har mulighed for at spærre for alle former for tillægstaksering, inklusiv mobilbetaling. Dette gøres ved at kontakte Mit Tele kundeservice på 7023 0600.

Lovgivning om mobilbetaling

Betaling for varer eller tjenesteydelser med mobiltelefonen er underlagt teleoperatørernes fællesregler (kaldet Rammeaftalen).

Rammeaftalen er baseret på eksisterende lovgivning og indeholder en række regler, som beskytter forbrugeren (prispunkter, faktureringsform, fortrydelsesret, kvittering, stikprøve-kontrol af mobiltjenester m.v.).

Læs mere om Rammeaftalen.

Mobilbetaling i udlandet

Mobilbetaling kan bruges i udlandet, men det afhænger af hvilken vare eller tjeneste, der er tale om. Varer eller tjenesteydelser som tilbydes f.eks. via internet og WAP (fjernsalg), kan godt betales i udlandet. Omvendt giver mobilbetaling foran en dansk sodavandsautomat eller i en bus kun mening, hvis du er fysisk tilstede, når du betaler.

Mobil betaling erstatter ikke Dankort

Mobilbetaling vil som betalingsmiddel være et supplement til betalingskort og typisk bruges i specielle situationer, hvor det er mere bekvemt eller hurtigere end betalingskort.

Få et overblik over dine køb med mobilen

De køb, hvor du har valgt at betale med mobiltelefonen, vil optræde på din mobilregning på samme måde som køb af ringetoner, spil, donationer til velgørenhed m.v.

Forskellen på mobilbetaling og indholdstakserede tjenester

Den væsentligste forskel på mobilbetaling og indholdstakserede tjenester er, at indholdstakserede tjenester typisk er digitale produkter, som købes og anvendes på mobiltelefonen (f.eks. et stykke musik eller en ringetone). Mobilbetaling er typisk betaling for fysiske varer eller ydelser i "den virkelige verden".

Hvornår trækkes pengene fra min mobil med mobilbetaling?

I hovedreglen med det samme, der kan dog i nogle tilfælde gå op til 48 timer, før købet bliver registreret.