Ekstra Services


Gå aldrig glip af en besked

Med en telefonsvarer ringer ingen forgæves til din mobiltelefon. Du får en personlig telefonsvarer, som tager imod besked. På alle mobiltelefoner er der en telefonsvarer, som kan hjælpe dig når:

 • Mobiltelefonen ringer og du besvarer ikke opkaldet
 • Mobiltelefonen er slukket eller uden for dækningsområde
 • Mobiltelefonen er optaget, fordi du taler med en anden
 • Alle dine opkald skal viderestilles til telefonsvareren uanset om den er slukket, tændt eller optaget

Du bestemmer selv i hvilke tilfælde og uafhængigt af hinanden, hvornår din telefonsvarer skal være aktiveret.

Kom godt i gang

Første gang du ringer til telefonsvareren får du en vejledning i telefonen, der guider dig igennem en personalisering af telefonsvareren, så du kan:

 • Vælge adgangskode. Koden sikrer, at ingen andre kan aflytte dine beskeder og benyttes ved aflytning af telefonsvareren fra et andet telefonnummer eller fra udlandet.
 • Vælge om du vil indtale din egen personlige velkomst-hilsen eller anvende en standardhilsen.

OBS: Du kan finde nummeret på din telefonsvarer i velkomstbrevet

Ønsker du ikke at bruge telefonsvareren, kan du fjerne den ved at taste ##002# (ring op) på telefonen.

VIGTIGT: Sikkerhed omkring Telefonsvarer.

Aflyt din telefonsvarer

Når du modtager en besked på telefonsvareren, bliver der sendt en SMS til din mobiltelefon. På de fleste mobiltelefoner kan du se en lille konvolut i displayet, som når du har modtaget en SMS. Så ved du, at du har modtaget en besked på din telefonsvarer. 

Det er meget nemt og det tager ingen tid at aflytte din personlige telefonsvarer. Ring til dit telefonsvarer-nummer. Her modtager du automatisk en vejledning i hvad du skal gøre for at aflytte dine beskeder.

Find dit telefonsvarer-nummer

Nummeret til din telefonsvarer står i det velkomstbrev, du har modtaget fra Mit Tele. Har du ikke brevet, kan du kontakte Kundeservice på 7023 0600.

Du kan finde yderligere information og vejledning om brugen af din telefonsvarer i manualen, der fulgte med din mobiltelefon. 

Hvis du vil viderestille din telefon, kan du vælge mellem følgende muligheder:

 • Viderestilling af alle opkald til et andet mobilnummer
 • Viderestilling af alle opkald til en fastnettelefon
 • Viderestilling ved intet svar
 • Viderestilling ved optaget
 • Viderestilling ved ingen dækning/slukket

Alt du skal gøre er at taste følgende:

Omstil alle opkald Tast: ** 21* telefonnummer # "Ring op"
Omstil ved intet svar Tast: **61*28184000*11*20# "Ring op"
Omstil ved optaget Tast: **67* telefonnummer# "Ring op"
Omstil ved ingen dækning/slukket Tast: **62* telefonnummer# "Ring op"

Beskedcentraler:
Telia: +45 2818 7000

Ophæv alle koder Tast: ##002# eller ##004# "Ring op"

Det koster telefontakst at viderestille din telefon. Du betaler almindelig minuttakst for viderestillinger. Der kan være spærret for viderestillinger til telefoner i udlandet. Hvis du ikke har mulighed for en ønsket viderestilling til et udenlandsk telefonnummer kan du henvende dig til Mit Teles kundeservice på 7023 0600.

Banke på

Kontakt kundeservice på 7023 0600, såfremt du ønsker gøre brug af denne service, da den ikke på forhånd er aktiveret. Servicen er gratis.

Servicen kan derefter aktiveres ved at taste: *43# "Ring Op"
Servicen kan deaktiveres ved at taste: #43# "Ring Op"

Betaling via mobilen

DLG Tele mobil kunder kan betale fysiske varer og tjenesteydelser over mobilregningen, f.eks. din S-tog, bus eller metro billet , drikkevarer i automater mm. De virksomheder, der tilbyder betaling via mobil, vil skilte med det.

Der er også flere online virksomheder som tilbyder at man kan købe abonementer på online spil og horoskoper mv. Vi anbefaler derfor at man læser betingelserne inden man accepterer en online service.

Som udgangspunkt er der åbnet for mobilbetaling/ indholdstakseret tjenester. Vil du ikke bruge den type tjenester, kan du spærre for denne mulighed ved at rette henvendelse til Mit Tele kundeservice.

Bestilling

Når du vil bestille en indholdstakseret tjeneste (SMS/MMS), skal du sende en besked til en 4-cifret applikationskode. Den tekst bestillingsbeskeden skal indeholde kan du se i annoncen for tjenesten.
Der findes to former for indholdstakserede tjenester:

 • Engangstjenester
 • Flergangstjenester

Engangstjenester - du bestiller én tjeneste via en almindelig SMS (til normal SMS-takst), og modtager tjenesten umiddelbart efter (til den indholdstakserede pris). Det kan f.eks. være logoer, ringetoner eller billedbeskeder.
Flergangstjenester - du bestiller flere tjenester i én besked (til almindelig SMS-takst), og modtager tjenesterne indtil du afmelder dig (til den indholdstakserede pris). Det kan f.eks. være chat, spil eller nyheder.

Fortrydelse

Så snart du har sendt din bestilling af en indholdstakseret tjeneste til den 4-cifrede kode, ophører din fortrydelsesret. Bemærk, at der er andre hæftelsesregler, da du hæfter for uberettiget misbrug, hvis du har udvist ansvarspådragende adfærd iht. Dansk rets almindelige regler.

Priser

Prisen for den enkelte tjeneste vil stå, hvor der er annonceret for tjenesten. Ofte vil det også stå i forbindelse med bestilling af tjenesten, hvor meget den koster. Derudover betaler du almindelig SMS-takst for afsendelse af bestillingen.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med Mit Teles opkrævning af dit forbrug, kan du rette klagen til vores Kundeservice. Hvis du er utilfreds med selve tjenesten, skal klagen rettes til Indholdsudbyderen (se listen over indholdsudbydere nedenfor).

Du vil, som kunde hos Mit Tele, være underlagt de til enhver tid fastsatte abonnementsvilkår for Mit Tele.
Hvis du låner din telefon ud til dine børn eller andre, skal du være opmærksom på, at det fortsat er dig, der skal betale for alt forbrug på telefonen - også de indholdstakserede tjenester (SMS og MMS).

Spærring for "Betaling via mobilen" (Indholdstakseret tjenester)

Spærring for at kunne modtage og sende indholdstakserede SMS / MMS. (F.eks. SMS billetter, ringetoner, spil og lignende). Du har mulighed for at kontakte Mit Tele og tilmeldt dig spærring for køb af ekstra data. Servicen koster 0 kr. pr. måned.

Saldokontrol / Forbrugskontrol

Med Saldokontrol kan du selv fastsætte det beløb, som du maksimalt vil tale for i en regningsperiode. Når vi har registreret at det fastsatte beløb er nået, vil din telefon hurtigst muligt blive lukket for udgående opkald og SMS. Bemærk, du kan fortsat modtage opkald og SMS-beskeder fra andre.

Du kan vælge en saldokontrolgrænse på henholdsvis 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 og 700 kr. Beløbene er inkl. moms og vedrører kun dine samtaler, dvs. dit forbrug ud over abonnement og minimumsforbrug. Bemærk at opkald foretaget via forvalgskode og fast operatørvalg ikke tæller med. Registrering af blandt andet opkald til udlandet og særtjenester kan dog være nogle dage forsinket. 

Når din telefon bliver lukket, vil du efter et par dage modtage en skriftlig bekræftelse på at din telefon er lukket. Det er ikke muligt at foretage opkald og sende SMS'er når din telefon er lukket. Hvis du har Mit Tele abonnement med SMS til 0 kr. og den øvre grænse er nået, kan du heller ikke afsende SMS-beskeder til 0 kr. Hvis du har et Mit Tele abonnement med fri taletid, vil du ej heller kunne tale til 0 kr./min., hvis den øvre grænse er nået.

Vi åbner din telefon igen, når dine samtaler er blevet nulstillet. Dette sker for privat kunder den 11. i hver måned, og for erhvervs kunder den 16 i hver måned.  Dog ikke, hvis din telefon er blokeret af andre årsager.

Der er i visse situationer krav for at slukke/tænde telefonen, for at saldokontrollen nulstilles.

Bemærk at Saldokontrol ikke virker i forhold til udlandstelefoni og data brugt i udlandet. Herunder forhindre Saldokontrol ikke køb af ekstra data.

Hvordan bliver jeg tilmeldt saldokontrol?

Du har mulighed for at bestille Saldokontrol samtidig med at du opretter et mobilabonnement hos Mit Tele. Har du allerede et mobilabonnement hos Mit Tele kan du tilmelde dig Saldokontrol ved at henvende dig til Kundeservice på 7023 0600.
Servicen koster 0 kr. pr. måned

Abonnementsvilkår for Saldokontrol

Du har valgmulighed for at tilmelde dig Saldokontrol, således af din telefon spærres for udgående opkald, når forbruget overskrider et mellem dig og Mit Tele aftalte beløb. Der vil dog ikke blive spærret for opkald til alarmtjenesten 112 eller opkald via frit operatørvalg.

Generelt opdateres saldooplysninger som minimum med et interval på 24 timer. I en række tilfælde som f.eks. ved udlandsopkald, roaming eller opkald til særtjenester m.v. kan opdateringen dog finde sted med længere forsinkelse. Du har mulighed for at ophæve en Saldokontrol ved at ringe til kundeservice og oplyse den tildelte servicekode. Mit Tele kan opkræver gebyr for Saldokontrol i henhold til Mit Teles til enhver tid gældende priser. Bemærk at Saldokontrol ikke forhindre køb af ekstra data.

Spærring for køb af ekstra data

Mobil kunder kan købe ekstra data, når den inkluderede mængde data i abonnementet er opbrugt, herunder i EU.

Du har mulighed for at kontakte Mit Tele og tilmeldt dig spærring for køb af ekstra data. Servicen koster 0 kr. pr. måned

Spærring for data

Mobil kunder kan bruge mobil data samt benytte sig af roaming.
Ønsker du at spærre for brug af data har du mulighed for at kontakte Mit Tele og få tilmeldt dig en spærring for brug af data. Servicen koster 0 kr. pr. måned

Spærring for udlandskald

Med denne spærring kan du hverken ringe eller modtage opkald når du er i udlandet. Du kan heller ikke ringe fra Danmark til udenlandske numre med spærringen. Servicen koster 0 kr. pr. måned

Spærring for 90*numre

Spærring for opkald til alle numre der starter med 90xxxxxx.
Telefonnumre, der begynder med 90, bruges ikke til almindelige samtaler, men benyttes f.eks. til konkurrencer, afstemninger, og indsamlinger.
Servicen koster 0 kr. pr. måned