Overdragelse af abonnement

Er du ny kunde på adressen eller har du overtaget ejerforhold af en virksomhed, bedes du henvende dig til kundeservice på tlf. 70 23 06 00. Det er kun muligt at overdrage til samme kunde, ægtefælle eller samlever.