Oversigt Ekstra Services


Med Ekstra Services fra Mit Tele får du adgang til en række services, der kan være med til at gøre din hverdag nemmere.

Ekstra Services Pris pr. md.
1 stk. 20,00 kr.
2 stk. (1) 23,33 kr.
3 stk. (1) 26,67 kr.
4 stk. (1) 30,00 kr.

1) Bestiller du mere end 1 Ekstra Service af gangen, får du en rabat på de efterfølgende Ekstra Services. Det gælder for alle overstående Ekstra services.

Ekstra service

Beskrivelse

Vejledning

3-På-Linien

3 På Linjen er løsningen, når du har ringet til en anden, og I pludselig har brug for en kommentar fra en tredje person. Med 3 På Linjen kan I nemt og enkelt tale sammen alle tre.
Samtalerne betales af den, der ringer op.

Første opkald foretages på normal vis.

Når forbindelsen er etableret, kaldes næste nummer:

 • Tast R, afvent klartone
 • Tast det ønskede telefonnummer
 • Afvent svar

Samtaler kobeles ammen ved:

 • Tast R, afvendt klartone
 • Tast 3

Ved optaget eller manglende svar:

 • Tast R, den oprindelige samtale fortsætter

Sådan afbrydes den igangværende samtale:

 • Tast R, afvent klartone
 • Tast 1
 • Afslutning og nedkobling af igangværende samtale, og samtalen med den anden part kan genoptages

Sådan skiftes mellem personerne:

 • Tast R, afvent klartone
 • Tast 2
 • Trediepart er sat i venteposition (eller afbryder ved at lægge på)

Banke på 

Telefonen kan programmeres til at give et signal, når nogen ringer, mens din telefon er optaget.

Slå til: *43#
Slå fra: #43#
Skift mellem mellem opkald: Tast R afvent klartone, og tast 2.

Beskedsvar

Få din egen telefonsvarer. Den virker, både når der er optaget, og når du ikke er hjemme. Beskedsvar ligger på din telefoncentral. Dette betyder, at Beskedsvar kan rumme op til 25 beskeder af 4 minutters taletid. Beskedsvar aflyttes fra din fastnettelefon, og der gives automatisk information når der er besked til dig.

For aflytning og opsætning: 
70 33 14 01

Standard PIN-kode: 1234
Fjernbetjent aflytning af beskedsvar: 70 12 00 24
Afvent klartone-tryk eget telefonnummer og PIN-kode#

NB: Standard PIN-kode skal være ændret til personlig PIN-kode fra hjemme adressen inden fjernbetjent beskedsvar kan benyttes.

 

 

Fast modtager 

Med Fast Modtager ringes automatisk til et bestemt nummer, når røret har været løftet i 5 sek. Det bruges, hvis du ofte ringer til samme danske/udenlandske nummer eller har svært ved at ringe op.

Løft røret, og afvent klartone.
Slå til: *53*nummer#
Slå fra: #53#

Forstyr Ikke 

Hvis du ikke vil forstyrres i en periode, kan du slå Forstyr Ikke til. Så vil den, der ringer til dig, blive mødt af en optaget-tone, og telefonen ringer ikke hos dig.
NB: Kan ikke benyttes sammen med: Beskedsvar, Fast Modtager

Løft røret, og afvent klartone.
Slå til: *26#
Slå fra: #26#

Kortnummervalg

Denne service muliggør, at man kan indkode telefonnumre, som kan kaldes nemmere og hurtigere ved hjælp af et 2-cifret kortnummer. De indkodede telefonnumre må maks. være på 20 cifre.

NB: Hvis man har Spærring med personlig kode, kan Kortnumre ikke ændres, når spærringen er aktiveret. Man kan ikke anvende kortnumre, som går ud over spærringstypen.

Løft røret, og afvent klartone.
Indkod: *51* 2-cifret kortnr. * telefonnr.#
Opkald ved hjælp af kortnr: **2-cifret kortnr - afvent svar.
Slette indkodning: #51*2-cifret kortnr.#

Viderestilling, alle kald, fast nummer 

Når man ikke er til stede ved telefonen eller ikke ønsker at blive forstyrret, kan alle opkald til telefonnummeret viderestilles til et fast telefonnummer. Dette telefonnummer skal opgives ved bestilling. Du skal selv betale for den viderestillede trafik.

Slå til

 • Løft røret, og afvent klartone
 • Tast: *22#
 • Talemaskinen giver besked
 • læg røret på

Slå fra: 

 • Løft røret, og afvent klartone
 • Tast: #22#
 • Talemaskinen giver besked
 • læg røret på

 

Viderestilling, alle kald, valgt nummer  

Stil telefonen videre til et andet nummer, som du selv vælger. Den anden part opdager ikke, at der sker en viderestilling, idet viderestillingen sker øjeblikkeligt. Du skal selv betale for den viderestillede trafik.

Slå til

 • Løft røret, og afvent klartone
 • Tast: *21*
 • Tast telefonnummer der skal viderestilles til.
 • Tast: #
 • Talemaskinen giver besked
 • læg røret på

Slå fra: 

 • Løft røret, og afvent klartone
 • Tast: #21#
 • Talemaskinen giver besked
 • læg røret på

Viderestilling ved manglende svar 

Som direkte viderestilling, med den forskel, at telefonen ringer i 15 sekunder inden den stiller videre. Du kan altså nå at besvare opkaldet inden viderestillingen. Du skal selv betale for den viderestillede trafik.

Slå til

 • Løft røret, og afvent klartone
 • Tast: *61*
 • Tast telefonnummer der skal viderestilles til.
 • Tast: #
 • Talemaskinen giver besked:
 • Viderestilling ved manglende svar går nu til (nr.xx......) eller
 • Viderestilling ved manglende svar er ikke etableret
 • læg røret på

Slå fra: 

 • Løft røret, og afvent klartone
 • Tast: #61#
 • Talemaskinen giver besked:
 • "Viderestilling ved manglende svar er ikke etableret"
 • Viderestilling ved manglende svar, er nu fjernet.
 • læg røret på

 

Ændring:

 • Løft røret, og afvent klartone
 • Tast: #21#
 • Tast telefonnummer der skal viderestilles til.
 • Tast: #
 • Talemaskinen giver bedsked:
 • Viderestilling ved manglende svar går nu til (nr.xx......) eller
 • Viderestilling ved manglende svar er ikke etableret
 • læg røret på

Justering af tid før viderestilling ved manglende svar

Når opkaldet viderestilles, sker det automatisk efter 15 sekunder. Du har dog mulighed for selv at bestemme, hvor lang tid der skal gå, før opkaldet viderestilles, idet tiden kan ændres fra 5-60 sekunder.

 • Løft røret, afvent klartone
 • Tast *61*
 • Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til
 • Tast *tid#
 • Talemaskinen giver besked
 • Læg håndsættet på

Viderestilling ved optaget 

Alle indkommende opkald viderestilles til valgt nummer, hvis telefonen er optaget. Du skal selv betale for den viderestillede trafik.

Slå til

 • Løft røret, og afvent klartone
 • Tast: *67*
 • Tast telefonnummer der skal viderestilles til.
 • Tast: #
 • Talemaskinen giver bedsked:
 • Viderestilling ved manglende svar går nu til (nr.xx......) eller
 • Viderestilling ved manglende svar er ikke etableret
 • læg røret på

Slå fra: 

 • Løft røret, og afvent klartone
 • Tast: #67#
 • Talemaskinen giver besked:
 • Viderestilling ved manglende svar går til (nr.xx......) eller
 • Viderestilling ved manglende svar er ikke etableret
 • læg røret på

 Ændring:

 • Løft røret, og afvent klartone
 • Tast: *27*
 • Tast telefonnummer der skal viderestilles til.
 • Tast: #
 • Talemaskinen giver bedsked:
 • Viderestilling ved manglende svar går nu til (nr.xx......) eller
 • Viderestilling ved manglende svar er ikke etableret
 • læg røret på

 

Vis nummer 

Du kan se nummeret på den, der ringer, inden du løfter røret. Du kan også se, hvem der har ringet, mens du var væk. Det kræver, at telefonen har display til vis nummer, ellers må du købe en separat nummerviser.

Kræver ikke aktivering.

Vis Nummer Plus

Med Vis Nummer Plus kan du se, hvem der prøver at ringe til dig, mens du er optaget på telefonen (hvem der "banker på"). Du kan hurtigt afslutte eller "parkere" den samtale, du er i gang med, og derefter besvare det nye opkald.

Løft røret, og afvent klartone.
Tryk R, afvent klartone, tast 9.

Aktivering, deaktivering og kontrol af ovenstående Ekstra services koster opkaldsafgift på 0,30 kr. pr. gang. Der opkræves ikke minutafgift.

Ekstra service

Beskrivelse

Pris

Nummerbestemt ringning

Hør hvem telefonen ringer til. Du kan få op til 2 ekstra numre med hver sin ringelyd. Så undgår du at løbe forgæves, når den ringer til en anden i husstanden.

16,67 kr./md.

Saldokontrol

Fastsæt selv det beløb, som du maksimalt vil tale for i en regningsperiode. Læs mere og bestil her.

0,00 kr./md.

Service

Beskrivelse

Vejledning

Opkalds-
afgift

Pris

Privat notering

Bliv automatisk ringet op når personen du har ringet til, er ledig igen. Der holdes øje med det optagede nummer i 45 minutter.

Løft røret, og afvent klartone.
Tast det ønskede nummer og tast 5

0,30 kr.

5,00 kr./gang

Vækning
(gennemført)

Bliv vækket af din telefon.

Løft røret, og afvent klartone.
Slå til: *55*ønsket tidspunkt(4 cifre)#
Slå fra: #55*tidspunkt #

0,00 kr.

7,00 kr./gang

Vækning
(slå til/fra, kontrol)

Bliv vækket af din telefon.

Løft røret, og afvent klartone.
Slå til: *55*ønsket tidspunkt(4 cifre)#
Slå fra: #55*tidspunkt #

0,30 kr.

0,00 kr./gang

Skjul nummer

Når du ikke ønsker, at den, du ringer til, kan se dit nummer i sin nummerviser.

Ønskes nummeret skjult fast kan dette oprettes ved DLG Tele. Dette kan kun ophæves ved skriftlig henvendelse til DLG Tele.

Løft røret, og afvent klartone.
Tast: *31* før telefonnummeret kaldes op.

0,00 kr.

0,00 kr./gang

Mødetelefon

En hurtig måde at samles på, når der er brug for et møde.

Giv deltagerne en 8-cifret mødekode.
Aftal et tidspunkt for mødet, hvor alle deltagere ringer 90 90 90 90 og indtaster koden

0,30 kr.

2,50 kr./minut pr. deltager

Parkering

Sæt et indkommende opkald på hold.

Besvar ventende opkald: Tast R, afvent og tast 1.
Skift mellem mellem opkald: Tast R afvent klartone, og tast 2.

0,00 kr.

0,00 kr.

Spærring

Telefonen kan spærres for alle eller visse typer af opkald.
Læs mere her!

For at kunne benytte dig af Spærring, skal du henvende dig til Kundeservice på 70 23 06 00

0,00 kr.

0,00 kr.