Serviceaftaler


Mit Tele tilbyder forskellige serviceaftaler på fejlretning af din bredbåndsforbindelse. Nedenfor kan du se serviceaftalerne som er forskellige i forhold til, hvilket tidspunkt serviceaftalen er gældene.

Serviceaftale

Hverdage
8-19

Hverdage
8-20 Plus

Alle dage
8-22

Alle dage
0-24

Arbejdsdage

Man - Fre

Man - Fre

Man - Søn

Man - Søn

Arbejdstimer

8.00 - 19.00

8.00 - 20.00

8.00 - 22.00

0.00 - 24.00

Reaktionstid 1)
Major Fejl

1 arbejdstime

1 arbejdstime

1 arbejdstime

½ arbejdstime

Reaktionstid 1)
Minor Fejl

5 arbejdstimer

4 arbejdstimer

4 arbejdstimer

2 arbejdstimer

Fejlmelding

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Max afhjælpningstid 2)
Major

11 timer

10 timer

8 timer

4 timer

Max afhjælpningstid 2)
Minor

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Pris pr. måned

67,00 kr.

75,00 kr.

99,00 kr.

151,00 kr

Fejlretning udføres på:

 Bredbånd

 Bredbånd

 Bredbånd

 Bredbånd


Bestil en Serviceaftale

Du kan bestille en serviceaftale ved at kontakte kundeservice på 7023 0600
Alternativt kan vi kontakte dig:

bestil knap

 

Læs de særskilte aftalevilkår tilknyttet Serviceaftalen her


Fremhævet vilkår
Alle priser er pr. måned og inkl. moms samt gældende pr. 15. december 2011.

Arbejdsdage: De dage der udføres arbejde på serviceopgaven.
Serviceperiode/arbejdstimer: Tidsinterval hvor vi er forpligtet til at rette fejlen.
1) Reaktionstid: Den tid der går fra fejl indmeldes til fejlvisitering påbegyndes.
2) Max fejlafhjælpningstid: Den maksimale afhjælpningstid for en given fejl.

Øvrige betingelser
Det er desværre ikke muligt at tegne Serviceaftaler på øer der ikke er landfaste, eller øer der ikke har en fastboende tekniker. Det er desuden ikke muligt at tegne en Serviceaftale i fejlmeldeøjeblikket, så den pågældende fejl er dækket af den nytegnede Serviceaftale.

I visse situationer, kan Mit Tele ikke fejlrette som følge af forhold uden for Mit Teles kontrol. Disse situationer omfatter bl.a. følgende:
A. Særlige fysiske forhold, der besværliggør eller umuliggør Mit Teles fejlretning,
B. Alvorlige kabelfejl og andre alvorlige fejl i anlæg og installationer, som omfatter flere kunder, og hvor det ikke er praktisk muligt at fremskynde fejlafhjælpning f.eks. ved at indsætte flere ressourcer,
C. Forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, behov for ekspropriation, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv.),
D. Situationer omfattet af force majeure,
E. Svigt i leveringer fra leverandører,
F: Fejl, som skyldes produktionsfejl eller lignende i udstyr, hardware og/eller software, og som forekommer i alle produkter af samme produktionsserie, og hvor fejlen derfor eskaleres til leverandøren.
G: Fejlretning af alvorlige fejl, der omfatter mange kunder.  Alvorlige fejl i TDC's anlæg og installationer, som omfatter mange kunder, fejlrettes altid hurtigst muligt og uafbrudt af TDC, indtil fejlen er afhjulpet.
H: Service på ikke brofaste øer foruden Bornholm


Mit Tele tilbyder forskellige serviceaftaler på fejlretning af din bredbånds- og fastnetsforbindelse. Nedenfor kan du se serviceaftalerne som er forskellige i forhold til, hvilket tidspunkt serviceaftalen er gældene.  

Serviceaftale

Hverdage
8-19

Hverdage
8-20 Plus

Alle dage
8-22

Alle dage
0-24

Arbejdsdage

Man - Fre

Man - Fre

Man - Søn

Man - Søn

Arbejdstimer

8.00 - 19.00

8.00 - 20.00

8.00 - 22.00

0.00 - 24.00

Reaktionstid 1)
Major Fejl

1 arbejdstime

1 arbejdstime

1 arbejdstime

½ arbejdstime

Reaktionstid 1)
Minor Fejl

5 arbejdstimer

4 arbejdstimer

4 arbejdstimer

2 arbejdstimer

Fejlmelding

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Max afhjælpningstid 2)
Major

11 timer

10 timer

8 timer

4 timer

Max afhjælpningstid 2)
Minor

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Pris pr. måned

67,00 kr.

75,00 kr.

99,00 kr.

151,00 kr

Fejlretning udføres på:

Bredbånd
Fastnet 

Bredbånd
Fastnet 

Bredbånd
Fastnet 

Bredbånd
Fastnet

Bestil Serviceaftale

Du kan bestille en serviceaftale til din bredbåndsfobindelse ved at kontakte kundeservice på 7023 0600.

Alternativt kan vi kontakte dig:

bestil knap

Læs de særskilte aftalevilkår tilknyttet Serviceaftalen her


Fremhævet vilkår
Alle priser er pr. måned og inkl. moms samt gældende pr. 15. december 2011.

Arbejdsdage: De dage der udføres arbejde på serviceopgaven.
Serviceperiode/arbejdstimer: Tidsinterval hvor vi er forpligtet til at rette fejlen.
1) Reaktionstid: Den tid der går fra fejl indmeldes til fejlvisitering påbegyndes.
2) Max fejlafhjælpningstid: Den maksimale afhjælpningstid for en given fejl.

Øvrige betingelser
Det er desværre ikke muligt at tegne en Serviceaftaler på øer der ikke er landfaste, eller øer der ikke har en fastboende tekniker. Det er desuden ikke muligt at tegne en Serviceaftale i fejlmeldeøjeblikket, så den pågældende fejl er dækket af den nytegnede Serviceaftale.

I visse situationer, kan Mit Tele ikke fejlrette som følge af forhold uden for Mit Teles kontrol. Disse situationer omfatter bl.a. følgende:
A. Særlige fysiske forhold, der besværliggør eller umuliggør Mit Teles fejlretning,
B. Alvorlige kabelfejl og andre alvorlige fejl i anlæg og installationer, som omfatter flere kunder, og hvor det ikke er praktisk muligt at fremskynde fejlafhjælpning f.eks. ved at indsætte flere ressourcer,
C. Forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, behov for ekspropriation, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv.),
D. Situationer omfattet af force majeure,
E. Svigt i leveringer fra leverandører,
F: Fejl, som skyldes produktionsfejl eller lignende i udstyr, hardware og/eller software, og som forekommer i alle produkter af samme produktionsserie, og hvor fejlen derfor eskaleres til leverandøren.
G: Fejlretning af alvorlige fejl, der omfatter mange kunder.   Alvorlige fejl i TDC's anlæg og installationer, som omfatter mange kunder, fejlrettes altid hurtigst muligt og uafbrudt af TDC, indtil fejlen er afhjulpet.
H: Service på ikke brofaste øer foruden Bornholm