Serviceaftaler


Mit Tele tilbyder forskellige serviceaftaler på fejlretning af din bredbåndsforbindelse. Nedenfor kan du se serviceaftalerne som er forskellige i forhold til, hvilket tidspunkt serviceaftalen er gældene.

Serviceaftale

Hverdage
8-19

Hverdage
8-20 Plus

Alle dage
8-22

Alle dage
0-24

Arbejdsdage

Man - Fre

Man - Fre

Man - Søn

Man - Søn

Arbejdstimer

8.00 - 19.00

8.00 - 20.00

8.00 - 22.00

0.00 - 24.00

Reaktionstid 1)
Major Fejl

1 arbejdstime

1 arbejdstime

1 arbejdstime

½ arbejdstime

Reaktionstid 1)
Minor Fejl

5 arbejdstimer

4 arbejdstimer

4 arbejdstimer

2 arbejdstimer

Fejlmelding

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Max afhjælpningstid 2)
Major

11 timer

10 timer

8 timer

4 timer

Max afhjælpningstid 2)
Minor

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Pris pr. måned

14,40 kr.

15,00 kr.

19,20 kr.

30,40 kr

Fejlretning udføres på:

Bredbånd

Bredbånd

Bredbånd

Bredbånd


Bestil Serviceaftale

Du kan bestille en Serviceaftale til din bredbåndsfobindelse ved at kontakte  kundeservice på 7023 0600.Fremhævet vilkår

Alle priser er pr. måned og ekskl. moms samt gældende pr. 15. december 2011.

Arbejdsdage: De dage der udføres arbejde på serviceopgaven.
Serviceperiode/arbejdstimer: Tidsinterval hvor vi er forpligtet til at rette fejlen.
1) Reaktionstid: Den tid der går fra fejl indmeldes til fejlvisitering påbegyndes.
2) Max fejlafhjælpningstid: Den maksimale afhjælpningstid for en given fejl.

Øvrige betingelser
Det er desværre ikke muligt at tegne en Serviceaftale på øer der ikke er landfaste, eller øer der ikke har en fastboende tekniker. Det er desuden ikke muligt at tegne en Serviceaftale i fejlmeldeøjeblikket, så den pågældende fejl er dækket af den nytegnede Serviceaftale.

I visse situationer, kan Mit Tele ikke fejlrette som følge af forhold uden for Mit Tele's kontrol. Disse situationer omfatter bl.a. følgende:
A. Særlige fysiske forhold, der besværliggør eller umuliggør Mit Tele's fejlretning,
B. Alvorlige kabelfejl og andre alvorlige fejl i anlæg og installationer, som omfatter flere kunder, og hvor det ikke er praktisk muligt at fremskynde fejlafhjælpning f.eks. ved at indsætte flere ressourcer,
C. Forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, behov for ekspropriation, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv.),
D. Situationer omfattet af force majeure,
E. Svigt i leveringer fra leverandører,
F: Fejl, som skyldes produktionsfejl eller lignende i udstyr, hardware og/eller software, og som forekommer i alle produkter af samme produktionsserie, og hvor fejlen derfor eskaleres til leverandøren.
G: Fejlretning af alvorlige fejl, der omfatter mange kunder. Alvorlige fejl i TDC's anlæg og installationer, som omfatter mange kunder, fejlrettes altid hurtigst muligt og uafbrudt af TDC, indtil fejlen er afhjulpet.
H: Service på ikke brofaste øer foruden Bornholm

Mit Tele tilbyder ikke udvidet fejlretningsservice, og der kan ikke tegnes serviceaftaler for tjenester, der leveres til installationsadresser på ikke-brofaste øer i Danmark foruden Bornholm. Hvis sådan serviceaftale fejlagtigt er særskilt indgået, er aftalen ugyldig, og Kunden er berettiget til at få tilbagebetalt abonnementsafgiften for serviceaftalen for hele aftaleperioden

Læs de særskilte aftalevilkår tilknyttet Serviceaftalen her

Mit Tele tilbyder forskellige serviceaftaler på fejlretning af din bredbånds- og fastnetsforbindelse. Nedenfor kan du se serviceaftalerne som er forskellige i forhold til, hvilket tidspunkt serviceaftalen er gældene.  

Serviceaftale

Hverdage
8-19

Hverdage
8-20 Plus

Alle dage
8-22

Alle dage
0-24

Arbejdsdage

Man - Fre

Man - Fre

Man - Søn

Man - Søn

Arbejdstimer

8.00 - 19.00

8.00 - 20.00

8.00 - 22.00

0.00 - 24.00

Reaktionstid 1)
Major Fejl

1 arbejdstime

1 arbejdstime

1 arbejdstime

½ arbejdstime

Reaktionstid 1)
Minor Fejl

5 arbejdstimer

4 arbejdstimer

4 arbejdstimer

2 arbejdstimer

Fejlmelding

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Døgnet rundt

Tlf: 70 23 06 00

Max afhjælpningstid 2)
Major

11 timer

10 timer

8 timer

4 timer

Max afhjælpningstid 2)
Minor

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Næste arbejdsdag

Pris pr. måned

53,60 kr.

60,00 kr.

79,20 kr.

120,80 kr

Fejlretning udføres på:

Bredbånd
Fasntet 

Bredbånd
Fastent 

Bredbånd
Fastnet

Bredbånd
Fastnet

Bestil Serviceaftale

Du kan bestille en serviceaftale til din bredbåndsfobindelse ved at kontakte  kundeservice på 7023 0600.Fremhævet vilkår
Alle priser er pr. måned og ekskl. moms samt gældende pr. 15. december 2011.

Arbejdsdage: De dage der udføres arbejde på serviceopgaven.
Serviceperiode/arbejdstimer: Tidsinterval hvor vi er forpligtet til at rette fejlen.
1) Reaktionstid: Den tid der går fra fejl indmeldes til fejlvisitering påbegyndes.
2) Max fejlafhjælpningstid: Den maksimale afhjælpningstid for en given fejl.

Øvrige betingelser
Det er desværre ikke muligt at tegne en Serviceaftaler på øer der ikke er landfaste, eller øer der ikke har en fastboende tekniker. Det er desuden ikke muligt at tegne en Serviceaftale i fejlmeldeøjeblikket, så den pågældende fejl er dækket af den nytegnede Serviceaftale.

I visse situationer, kan Mit Tele ikke fejlrette som følge af forhold uden for Mit Tele's kontrol. Disse situationer omfatter bl.a. følgende:
A. Særlige fysiske forhold, der besværliggør eller umuliggør Mit Tele's fejlretning,
B. Alvorlige kabelfejl og andre alvorlige fejl i anlæg og installationer, som omfatter flere kunder, og hvor det ikke er praktisk muligt at fremskynde fejlafhjælpning f.eks. ved at indsætte flere ressourcer,
C. Forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, behov for ekspropriation, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv.),
D. Situationer omfattet af force majeure,
E. Svigt i leveringer fra leverandører,
F: Fejl, som skyldes produktionsfejl eller lignende i udstyr, hardware og/eller software, og som forekommer i alle produkter af samme produktionsserie, og hvor fejlen derfor eskaleres til leverandøren.
G: Fejlretning af alvorlige fejl, der omfatter mange kunder. Alvorlige fejl i TDC's anlæg og installationer, som omfatter mange kunder, fejlrettes altid hurtigst muligt og uafbrudt af TDC, indtil fejlen er afhjulpet.
H: Service på ikke brofaste øer foruden Bornholm

Mit Tele tilbyder ikke udvidet fejlretningsservice, og der kan ikke tegnes serviceaftaler for tjenester, der leveres til installationsadresser på ikke-brofaste øer i Danmark foruden Bornholm.Hvis sådan serviceaftale fejlagtigt er særskilt indgået, er aftalen ugyldig, og Kunden er berettiget til at få tilbagebetalt abonnementsafgiften for serviceaftalen for hele aftaleperioden

Læs de særskilte aftalevilkår tilknyttet Serviceaftalen her